Rusta er för CSRD och era kunders nya förväntningar

Utbildningen gör små till medelstora företag redo för de ökade kraven 2025 och framåt
Superscript

Tidigare kursdeltagare


Joakim Halvarsson,  Kommersiell chef, Entreprenad Leo Söderberg AB
"Jag rekommenderar starkt Moa som instruktör. Hon gav en utmärkt och insiktsfull översikt av CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Hennes expertis och engagerande undervisningsstil gjorde lärandeupplevelsen mycket värdefull."


Karin Huttanus, Lead auditor TD-kvalitetsutveckling AB
"En upplysande grundutbildning om hållbarhet som gjorde det enkelt att förstå hur allt hänger ihop och hur rustade vi är kopplat till de nya lagarna från EU. Utbildningen tydliggjorde även en bra handlingsplan framåt för ISO-certifierade företag." 


green light and tree

Halvdags-kurs: Hållbarhet & CSRD för små till medelstora företag

CSRD träder i kraft i sin helhet 2025. Denna En 2,5h utbildning rustar er verksamhet för att klara av hållbarhetskraven enligt CSRD samt upplyser er om hur små och medelstora företag rekommenderas att börja agera nu.  Deltagare får:

  1. En bra grundförståelse för hållbarhet och EU's nya lagstiftning 

  2. Förståelse för CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) och betydelsen för små till medelstora företag 

  3. Förståelse och angreppssätt för den dubbla väsentlighetsanalysen

  4. Varför ISO inte helt överlappar med CSRD men hur ni kan nyttja ISO certifieringar till er fördel

Kursen kostar 3600 kr ex moms per deltagare upp till 4 deltagare fr samma företag. Därefter paketpris. 

Nästa bokbara kursdatum: 

20/8 kl 9:30-12 - Få platser kvar! 

 28/8 kl 9:30-12 

balcony with green plants

Heldag: CSRD-utbildning & workshop i dubbel väsentlighetsanalys 

En dag 9-17.  Ni får grundutbildningen inom CSRD på förmiddagen och på eftermiddagen arbetar vi igenom väsentlighetsanalysen applicerad till er verksamhet. Ni tar då ett konkret steg framåt i hållbarhetsarbetet och kan visa upp analysen som förväntas av kunder som rapporterar enligt CSRD. 

growing crops

ISO-certifierad? Bra, men det räcker inte hela vägen. 

Är ni ISO certifierade enligt ISO 14001 har ni kommit en bra bit. Men det räcker inte ända fram enligt CSRD. Grundutbildningen täcker vad ISO inte överlappar och vad ni har på plats. 

Om Kursledaren

Moa Turander har en bred erfarenhet som managementkonsult inom affärsutveckling på stora och små bolag samt aktuell kunskap och akademisk bakgrund i hållbarhet. 

Med förståelse för en bredd av branscher,  den nya lagstiftningen och ISO-certifieringar strävar hon mot att integrera de nya delarna i hållbarhetsarbetet med den befintliga verksamheten och potentiella befintliga ledningssystem för att göra CSRD-arbetet så effektiv och naturlig som möjligt.Varför just denna hållbarhetsutbildning?

Här är några anledningar

Specialiserad på små till medelstora företag

Specialist inom hållbarhetsutbildning och CSRD för små till medelstora företag och erfarenhet av stora företag. 

Effektiv grundutbildning

Korta och kraftfulla utbildningar som ger dig nödvändig förståelse för hållbarhet.

Tar nytta av certifieringar

Hjälper dig dra nytta av tidigare certifieringar som ISO för företagets framgång.

Praktiskt och anpassat

Utbildningen fokuserar på praktiska tillämpningar för att maximera fördelarna.

Superscript

Få mer information om våra utbildningar

Har du frågor om hur anmälan går till? 
Namn E-post Meddelande Skicka in

Rusta er för CSRD 

Boka din plats redan nu.